Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Categories de tràmits

Barraques de Sant Martirià - Festa Major

Descripció
Procés d’inscripció per a sol·licitar l’adjudicació d’una barraca per a la venda de begudes i entrepans durant la Festa Major de Sant Martirià 2018, que es portaran a terme a Banyoles del 18 al 22 d’octubre.
El Plec de Condicions per a la llicència de barraques 2018 presenta alguns canvis en la seva normativa respecte als anys passats, referents a la col.locació dels equips de so de les Barraques.
 
Qui ho pot demanar?
Poden sol·licitar aquests espais gratuïts, aquelles entitats o associacions legalment constituïdes, sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Banyoles, que estiguin incloses dins d'una d'aquestes categories:
a)  Socioculturals.
b)  Esportives.
c)  Centres educatius i AMPA.
d)  Associacions de veïns i comissions de festes.
e)  Polítiques i sindicals.
 
Fins quan?
Del 6 de juliol al 4 de setembre de 2018.
 
Documentació necessària
1)       Sol·licitud de Barraca.
2)       Projecte d’activitats: caldrà presentar una proposta per escrit en què s’expliqui l'activitat o activitats que l’entitat du a terme durant l'any.
3)       En el cas dels col·lectius d’estudiants es presentarà certificat de la direcció de l’institut que acrediti que estan matriculats en el centre en qüestió.
4)       Estatuts i fulls de registre de l’Associació, o poders en cas dels grups polítics i sindicats.
5)       Projecte de la barraca, en el cas de tractar-se d’una barraca nova.
6)       Llista de responsables (Nom, cognoms, telèfon i DNI de mín. 2 persones).
 
Preu
Tràmit gratuït
 
Canals de tramitació
Enviant la documentació a través de:
- La seu electrònica (Afegir com a documents adjunts la sol·licitud i la resta de documentació necessària).
- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2 de la tarda els mesos de juliol i agost i de dilluns a dijous de 2/4 de 9 del matí a 3/4 de 7 de la tarda i divendres de 2/4 de 9 del matí a 3/4 de 3 de la tarda a partir del mes de setembre.

 

Documents

Tràmits relacionats

 

  BOP Girona