Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Barraques de Sant Martirià - Festa Major

Descripció 
Procés d’inscripció per a sol·licitar l’adjudicació d’una barraca per a la venda de begudes i entrepans durant la Festa Major de Sant Martirià 2019, que tindran lloc a Banyoles del 17 al 21 d’octubre.

El Plec de Condicions per a la llicència de barraques 2019 presenta alguns canvis en la seva normativa respecte als anys passats, referents a la col·locació dels equips de so de les Barraques.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar aquests espais gratuïts, aquelles entitats o associacions legalment constituïdes, sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Banyoles, que estiguin incloses dins d'una d'aquestes categories:

 1. Socioculturals.
 2. Esportives.
 3. Centres educatius i AMPA.
 4. Associacions de veïns i comissions de festes.
 5. Polítiques i sindicals.

Fins quan?
Fins al 12 de setembre de 2019

Documentació necessària

 1. Sol·licitud de Barraca.
 2. Projecte d’activitats: caldrà presentar una proposta per escrit en què s’expliqui l'activitat o activitats que l’entitat dur a terme durant l'any.
 3. En el cas dels col·lectius d’estudiants es presentarà certificat de la direcció de l’institut que acrediti que estan matriculats en el centre en qüestió.
 4. Estatuts i fulls de registre de l’Associació, o poders en cas dels grups polítics i sindicats.
 5. Projecte de la barraca, on s’indiquin la posició en què es col·locaran els altaveus de l’equip de so.
 6. Llista de responsables (Nom, cognoms, telèfon i DNI de mín. 2 persones).

Preu 
Gratuït

Canals de tramitació

Enviant la documentació a través de:

- La seu electrònica (afegir com a documents adjunts la sol·licitud i la resta de documentació necessària).
- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de dilluns a divendres de 9h a 15h.

 

  BOP Girona