Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Categories de tràmits

Formalització de la matrícula de l'Aula de Teatre

Descripció

Formalització de la fitxa de matrícula per assistir als cursos que imparteix el servei públic de l’Aula de Teatre (Factoria d’Arts Escèniques) i de l’ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA (per als pagaments).

Qui ho pot demanar?

Segons el Pla d’Estudis vigent. La formació regular està pensada per a joves d’edats compreses entre els 6 i els 18 anys, i ofereix un aprenentatge de teatre dividit en diferents cursos, sens perjudici d’altres cursos específics que s’ofereixen cada any i que van adreçats a diferents edats.

Durada

Els cursos del Pla d’estudis vigent de l’Aula de Teatre comprenen el calendari escolar. Comencen el primer dilluns laborable del mes d’octubre i conclouen amb els tallers de final de curs previstos durant el darrer cap de setmana de maig.

Períodes de preinscripció i matriculació

Criteris d’admissió d’alumnes

Vegeu les Normes del procés de preinscripció i matriculació a l’Aula de Teatre per al curs 2017-2018 (aprovades per Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2017).

Matrículació

La matriculació de l’alumnat admès es formalitzarà del 4 al 15 de setembre de 2017 (ambdós inclosos) a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles (de dilluns a dijous de 8:30 a 18:45 i divendres 8:30 a 15 h). En cas de qualsevol dubte també podeu contactar amb l’Àrea de Serveis a les Persones. Cultura al 972 58 18 48, a/e: cultura@ajbanyoles.org; o bé presencialment (3a planta de l’Ajuntament de Banyoles).

En cas de no formalitzar-se la matrícula durant el calendari establert, es considerarà que l’alumne renuncia a la plaça adjudicada.

Documentació que cal aportar en el moment de formalitzar la matrícula:

 • 1 fotografia mida carnet del nen/a.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (en cas de tenir-lo).
 • Caldrà omplir els següents documents que es poden baixar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles (https://seu.banyoles.cat/Categoriesdetr%C3%A0mits/Cultura,esportilleure.aspx):
  • Formulari de matrícula que inclou també un apartat en relació amb la cessió dels drets d’imatge de l’alumne/a.
  • Formulari de l’ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA (autorització de la domiciliació bancària)

La matrícula es considerarà completada en el moment que s’hagi efectuat el pagament que es pot fer de la següent manera:

 1. Presencialment i en efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o bé al Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Banyoles, en el moment de lliurar la documentació.
 2. O bé, per mitjà de transferència bancària al número: ES48 2100 0023 47 0200579165. Cal indicar la següent referència: “Pagament Matrícula Aula + Nom de l’alumne/a” i adjuntar el comprovant del pagament en el moment de formalitzar la matrícula.

Pagament de les quotes

Les quotes es cobren trimestralment (llevat del darrer bimestre: abril-maig), d’acord amb els preus públics aprovats a les Ordenances Fiscals vigents. En el cas que una família tingui més d’un alumne a l’Aula de Teatre s’aplicaran els següents descomptes:

 • 5% de descompte a les famílies amb 2 fills inscrits
 • 10% de descompte a les famílies amb 3 fills o més inscrits.
 • Matrícula unifamiliar: en cas que hi hagi més d’un germà inscrit, només es pagarà una matrícula.

Condicions

Per a més informació, es pot consultar també el Reglament de règim intern del servei públic municipal de l’Aula de Teatre de Banyoles vigent i les Normes del procés de preinscripció i matriculació de l’Aula de Teatre vigents.

Canals de tramitació

 • Per a la matriculació: l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Banyoles del 4 al 15 de setembre de 2017 (de dilluns a dijous de 8:30 a 18:45 i divendres 8:30 a 15 h).

 

  BOP Girona