Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Llicència de gual i contra gual

Descripció
Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Qui ho pot demanar?
El titular de l’habitatge (propietari o arrendatari)

Quan?
Durant tot l'any.

Temps de tramitació
El període màxim és d'un mes amb caràcter general.

Documentació necessària
No cal aportar documentació.

Preu
Segons ordenances municipals.

Canals de tramitació

Per Internet a la seu electrònica si es disposa d'un certificat digital (Afegir com a documents adjunts la sol·licitud i la resta de documentació necessària).
Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb cita prèvia no obligatòria, de dilluns a dijous de 8,30h a 18,45h., els divendres de 8,30h a 15h. Els mesos de juliol i agost de dilluns a divendres de 8,30h a 15h.

 

  BOP Girona