Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Categories de tràmits

Subvencions

Descripció
Convocatòria per a la sol·licitud de subvencions per a activitats d’interès públic o social:

Qui ho pot demanar?

Les associacions sense afany de lucre legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i el que es prevegi en les diferents bases reguladores i normativa vigents.

Temps de tramitació

Vegeu bases reguladores.

Documentació necessària

Vegeu bases reguladores.

Bases i convocatòries

Bases Àrea de Serveis a les Persones

 • Convocatòria subvencions d’acció social i cooperació.
 • Convocatòria subvencions per al foment de la cultura i el patrimoni cultural, i de les arts plàstiques i visuals.
 • Convocatòria subvencions per al foment de l’activitat cultural i les arts escèniques i musicals.
 • Convocatòria subvencions per al foment de les festes populars, la cultura popular i tradicional, i de les activitats realitzades pel teixit cultural, festiu i associatiu del municipi.
 • Convocatòria subvencions per al foment dels projectes o activitats de caràcter juvenil i de lleure.

Bases Millora d'establiments turístics i comercials

 • Convocatòria subvencions per millora d'establiments comercials i turistics
 • Correcció errada material a la convocatòria

Bases Foment d'obertura de locals tancats

 • Convocatòria subvencions foment d'obertura de locals tancats

Bases Restauració i rehabilitació de façanes

Bases Foment del transport per a joves estudiants

 • Convocatòria subvencions per foment del transport per a joves estudiants

Canals de tramitació

Enviant la sol·licitud documentació adjunta a través de:

 • La seu electrònica (a través del tràmit d'instància genèrica, adjuntant els models normalitzats).
 • Per correu postal, a l’adreça Passeig de la Indústria, 25, de Banyoles.
 • Presencialment a les oficines municipals.

 

  BOP Girona