Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Factura electrònica

L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga les persones jurídiques (societats, UTEs...) que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública a remetre les factures electrònicament. Els Ajuntaments poden regular un període d’adaptació d’aquest nou requisit legal.

Amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat, els terminis i l'agilitat en la tramitació, l'Ajuntament ha establert com a obligatòria la presentació de les factures en format electrònic, sigui quin sigui l'import de les mateixes.

Pel que fa als proveïdors no obligats per l'article 4 de la Llei 25/2018, es recomana també que, per seguretat, rapidesa i comoditat, utilitzin majoritàriament al factura electrònica, tot i que podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o en format digital a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

L’enllaç a la nostra bústia electrònica, on es pot trobar l’operatiu i tota la informació necessària que requereix el sistema per tal de poder enviar les factures electrònicament, és: https://efact.eacat.cat/bustia . El codi DIR3 és: L01170157.

Durant el mes de juliol de 2018, es portarà a terme un període d’adaptació i informació per tal que els proveïdors que encara no utilitzin el mecanisme de la factura electrònica s'hi puguin adequar. Després d'aquest període d'adaptació, l'Ajuntament de Banyoles només acceptarà les factures d'empreses i societats en format electrònic.

 

 

  BOP Girona