Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Fitxa de creditor

Aquesta fitxa és d’obligat compliment perquè el departament de tresoreria pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als creditors de l’Ajuntament. Si la fitxa de creditor no es signa amb certificat digital, caldrà fer arribar l’original a l’Ajuntament, bé personalment a les oficines de l’OAC o de tresoreria, o bé enviar-la per correu ordinari.

Els creditors que siguin persona jurídica han de posar-hi nom i  NIF del representant.

Cal que estigui validada per l'entitat financera i acompanyar-la d'una còpia del NIF/CIF.

Documents relacionats

 Títol
Fitxa

 

  BOP Girona