Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Fitxa de creditor

Aquesta fitxa és d’obligat compliment perquè el departament de tresoreria pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als creditors de l’Ajuntament.

Les fitxes de creditor d'empreses i autònoms només s'acceptaran quan s'entrin per la Seu electrònica de l'Ajuntament, juntament amb una còpia del CIF/NIF de l'empresa/autònom. Amb aquest sistema no caldrà validar per banc la fitxa de creditor sinó només un document bancari que acrediti la titularitat del compte (per exemple, la impressió dins la web del banc del compte i titular). Amb aquesta mesura aconseguim més seguretat pel creditor i per l'Ajuntment, ja que la certificació digital garanteix l'acreditació del creditor, també li evitem el desplaçament a l'Ajuntament i l'entitat financera. 

Pel que respecte a les persones físiques, preferentment, també han d'entrar les fitxes de creditors per la Seu electrònica, però es continuaran acceptant fitxes de creditor en paper, portant-los presencialment, quan el creditor no disposi de certificat digital o d'altres casos que ho requereixin. En aquest cas serà imprescindible la signatura original i continuar com fins ara aportant la validació bancària i la còpia del NIF/NIE.

No s'admetrà cap altra sistema per presentar la fitxa de creditor: correus electrònics amb PDF, trucades, fax, etc.

 

  BOP Girona