Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Categories de tràmits

Sol.licitud de cessió de drets de cobrament

Tal i com estableix l’article 200 de la Llei de Contractes del Sector Públic  9/2017, de 8 de novembre, els creditors per obligacions reconegudes tenen dret a cedir els seus drets de cobrament a un tercer. És per aquest motiu que l’ajuntament de Banyoles contempla en les seves Bases d’execució del Pressupost el procediment a seguir per a comunicar-ho i estableix el model que s’adjunta

 

  BOP Girona