Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Informació pública

Categories de tràmits

Altres expedients en tràmit

Modificació de l'article 98 del Text Refós de les Ordenances d'Edificació del Municipi de Banyoles

Anunci

 

PLA DE VERIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE

pla de verificació

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DEL PEII, LA UA5c I ELS TERRENYS D'ÚS INDUSTRIAL ADJACENTS ENTRE ELS CARRERS BLANQUERS, GIRONA, BARCELONA I RONDA MONESTIR

MEMORIA I PLANOLS

ANNEXES

INFORME AMBIENTAL

ESTUDI D'EVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

ESTUDI D'EVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA - DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PLANOL DE SUSPENSIO DE LLICÈNCIES

EDICTE BOP

 

 

 

 

  BOP Girona