Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convenis urbanístics

CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS DESTINATS A SISTEMES DE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS AL CARRER BLANQUERS, 59

CONVENI

 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA A L'AJUNTAMENT DE BANYOLES DE TERRENYS QUALIFICATS D'ESPAIS LLIURES I VIALITAT PEL PLA PARCIAL DEL SECTOR UP1 "LES ARCADES"

CONVENI

ANNEXES

 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA TRANSFORMACIÓ D'USOS DE L'ENTORN DE LA FÀBRICA JUNCÀ DE BANYOLES

Conveni

Annex 1

Annex 2

Resolució

 

CONVENI URBANÍSTIC PER LA CESSIÓ ANTICIPADA D'UNA PORCIÓ DE TERRENY DEL SECTOR UP1 PER DESTINAR-LO A PISTA ESPORTIVA

CONVENI

 

 

 

 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA PER A L'AMPLICIO DEL SISTEMA VIARI A L'ENCREUAMENT ENTRE EL CARRER SARDANA I EL PG MN CONSTANS A L'ÀMBIT DEL SECTOR ED3

CONVENI

 

 

CONVENI URBANISTIC DE CESSIO GRATUÏTA DE VIALITAT AL CARRER AMETLLER

Conveni

Annex

 

ANNEX AL CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ DE TERRENYS DESTINATS A ZONES VERDES I VIALITAT AL PUIG DE'N COLOMER

 

CONVENI

EDICTE

 

 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DE TERRENYS QUALIFICATS D'ESPAIS LLIURES, VIALITAT I SISTEMA D'INFRAESTRUCTURES DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR UP1 "LES ARCADES" SUBSCRIT AMB EL SR. JOAQUIM DURAN AMETLLER, EN REPRESENTACIÓ DE LA SRA MERCE SANTAMARIA BUIXADE

 

CONVENI

EDICTE

 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE VIALITAT AL CARRER CANDI COROMINAS

CONVENI

 

 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIO DE ZONES VERDES I VIALITAT

CONVENI

Edicte

 

 

CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT AMB RESIDENCIAL REC MAJOR EN RELACIÓ AL PASSATGE LLUIS VILÀ

 

  BOP Girona