Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

POUM

NORMATIVA ACTUALITZADA

Document actualitzat de les Normes Urbanístiques del POUM (abril 2023)

 


MODIFICACIO PUNTUAL 2 DEL POUM


MODIFICACIO PUNTUAL 1 DEL POUM


PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Aprovat provisionalment en sessió plenària del dia 19 d'octubre de 2020 i modificat en sessió plenària del dia 14 de desembre de 2020

DOCUMENT I. MEMORIA

DOCUMENT II. MEMORIA SOCIAL

DOCUMENT III. NORMATIVA

DOCUMENT IV. DOCUMENTACIO AMBIENTAL

DOCUMENT V. ESTUDI D'AVALUACIO DE LA MOBILITAT GENERADA

DOCUMENT VI. VIABILITAT ECONOMICA

DOCUMENT VII. PLÀNOLS

Plànols informacio

Plànols ordenació

 

 

 

 

 

  BOP Girona