Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Planejament en exposició pública

PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES PARCEL·LES SITUADES A LA RONDA CANALETA 23 I 31


MODIFICACIO PUNTUAL DEL PENAB


 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DE LA REGULACIÓ GENERAL D'USOS A LA ZONA CENTRE COMERCIAL


MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TR DEL PGOU PER A LA DOTACIÓ D'UN EQUIPAMENT PÚBLIC AL CARRER JACINT VERDAGUER, 17 I CARRER DIVINA PASTORA, 38

 

PROJECTE
          

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL PENAB EN RELACIÓ A LA PROFUNDITAT EDIFICABLE I DELIMITACIÓ DE DOS POLÍGONS D'ACTUACIÓ A LA PLAÇA PERPINYÀ

PROJECTE

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TR DEL PGOU PER DELIMITAR DOS POLIGONS D'ACTUACIO A LA PLAÇA PERPINYA

PROJECTE

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA PER PASSAR DE ZONA S.33 A ZONA S.5 A LA CARRETERA DE FIGUERES

MEMORIA

PLANOLS

PLANOL SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

 

PLA ESPECIAL URBANISTIC PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS AL SECTOR PARATGE DE CAN VINARDELL AL VEÏNAT DE PUIGPALTER

PLA ESPECIAL

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU AL SECTOR "PARATGE CAN VINARDELL"

PROJECTE

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PENAB PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENT PÚBLIC "EL MOLÍ DELS PARAIRES"

PROJECTE

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TR DEL PGOU PER A LA DOTACIÓ D'EQUIPAMENT PUBLIC "EL MOLÍ DELS PARAIRES"

PROJECTE

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL PLA DE L'ESTANY

PROJECTE

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DE LA REGULACIÓ GENERAL D'USOS A LA ZONA CENTRE COMERCIAL

PROJECTE

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL UP9 A L'ÀMBIT DEL PARC MANEL SADERRA

PROJECTE

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU (SECTOR NP1) A L'ÀMBIT DEL PARC MANEL SADERRA

PROJECTE

 

 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L'ORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL MONESTIR DE BANYOLES

PROJECTE

 

APROVACIO PROVISIONAL DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ENTORN IMMEDIAT DE L'ESTANY DE BANYOLES

 

APROVACIO PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES

PROJECTE

Certificat aprovacio provisional

 

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DE L'ED3

Projecte

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DEL PENAB

Projecte

Edicte

 

 

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

 

Edictes:

 

Projecte:

Fitxes individualitzades:

--------------------------------------------------------------------------

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES A L'ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

 

Edictes publicats:

 

Projecte

______________________________________________________________

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES DISPOSICIONS TRANSITORIES DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES

Edictes:

 

Projecte

____________________________________________________________

PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES

Edictes publicats:

 

Projecte:

Memoria

Plànols d'informació

Plànols ordenació

__________________________________________________________________

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ENTORN IMMEDIAT DE L'ESTANY DE BANYOLES

Projecte

 

_____________________________________________________________________________

MODIFICACIO DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ENTORN IMMEDIAT DE L'ESTANY DE BANYOLES

 

Memòria, Normativa i Informe de sostenibilitat ambiental

 

__________________________________________________________________________

MODIFICACIO DEL PP NP3 PER EL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE DUES PARCEL·LES D'INDUSTRIAL EN FILERA (F3a) A INDUSTRIA APARADOR (F3b)

PROJECTE

 

 

 

AVANÇ DE PLANEJAMENT 

 

EDICTES

Edicte exposició publica

Edicte ampliació termini exposició pública

      0. index

 1. Memòria de la informació
 2. Memòria de la informació urbanística
 3. Memòria d'ordenació
  1. Annex 1. Estudi socioeconomic de necessitats d'habitatge (document provisional)
  2. Annex 2. Estudi preliminar d'avaluació de la mobilitat generada.
  3. Annex 3. Estudi d'inundabilitat preliminar
  4. Annex 4. Estudi preliminar de riscos geològics.
 4. Programa de participació ciutadana
 5. Informe de sostenibilitat ambiental preliminar
 6. Documentació gràfica
  1. Plànols de proposta
  2. Plànols d'informació
   1. PLANOLS 1 (de 1.01 a 1.10)
   2. PLANOLS 2 (de 11.a a 14.b)
   3. PLANOLS 3 (de 15a a 15b)
   4. PLANOLS 4 (de 16a a 16e)
   5. PLANOLS 5 (de 17a1 a 18b)
   6. PLANOLS 6 (de 19 a 21)

 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES PER A INCORPORAR L’ÚS DE TALLER ARTESANAL AL SISTEMA D’EQUIPAMENT I AJUSTAR LA REGULACIÓ DE L’ÚS INDUSTRIAL A LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENT

Memòria
Plànol àmbit suspensió llicencies

 

 

 

  BOP Girona