Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal / Oferta pública d'ocupació

Procés de selecció per a la constitució d'una 2a Borsa de Treball d'administratius/ves d'administració general a l'Ajuntament de Banyoles.

Processos selecció places OPO 2024

- Una plaça de Tècnic/a mig Serveis a les Persones (funcionari)

- Una plaça de Tècnic/a mig Serveis Educatius (funcionari)

- Dues places d'Educadors/es Socials (funcionari)

- Una plaça de Treballador/a Social (funcionari)

- Dues places de Tècnic/a Programes Socials (funcionari)

- Una plaça de Conserge d'Esports (laboral)

Procés selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça de Treballador/a Social - OPO 2023

Procés selecció per a la cobertura d'una plaça d'agent de la Policia Local de Banyoles, inclosa en l'OPO2024, més les vacants que es produeixin fins a la finalització del procés selectiu d'acord amb el que disposa la disposició addicional trentena del Decret Legislatius 1/1997, de 31 d'octubre, i la constitució d'una borsa de treball.

Procés selecció Arquitecte/a Tècnic/a per l'execució del programa municipal "PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA DE BANYOLES O ALTRES PROJECTES SUBVENCIONATS AMB FONS EUROPEUS" i constitució d'una borsa de treball a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció per a la constitució d'una segona borsa de treball d'educadors/es socials a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius/ves d'administració general a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selecció per a la creació d'una segona borsa de treball d'auxiliars administratius/ves a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció d'un/a Tècnic/a mitjà com a funcionari/ària interí/na pel programa municipal de "Turisme esportiu per a l'execució, control, i seguiment d'actuacions previstes en la "Fisa World rowing master Regatta" i el Pla de sostenibilitat turística de Banyoles, i constitució d'una borsa de treball a l'Ajuntament de Banyoles.

Processos de selecció per  a la cobertura definitiva de les places que van quedar desertes de l'Oferta d'Ocupació 2022.

Una plaça d'auxiliar d'administració general (reservada a discapacitat física) de règim funcionari

Una plaça d'enginyer/a de règim funcionari

Una plaça de tècnic/a Servei SIAD de règim laboral

Procés de selecció per a la cobertura definitiva, en torn de promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a Mig Cultura i Festes.

Procés de selecció per a la cobertura definitiva, en torn de promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a Superior d'Educació

Procés de selecció per a la cobertura definitiva, en torn de promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a Mig Informàtica.

Procés de selecció d'una persona com a Oficial 1a de la Brigada Municipal, amb contracte d'interinitat fins a la provisió definitiva de la plaça, a l'Ajuntament de Banyoles, i constitució de Borsa de Treball.

Procés de selecció d'un Tècnic/a mitjà com a funcionari/ària interí/na pel programa de suport a l'Ocupació Juvenil, i constitució d'una Borsa de Treball a l'Ajuntament de Banyoles.

Bases específiques procés selecció per a la contractació laboral d'una persona com a auxiliar administratiu/va dependent del programa del SOC Foment d'Ocupació Persones Joves (Foment Pràctiques)

Procés de selecció d'una persona com a Tècnic/a Superior en Dret - Assessor/a Jurídic/a amb caràcter interí i constitució de Borsa de Treball.

Procés selecció d'una plaça de Sergent de la Policia Local de Banyoles (Promoció interna)

Procés selecció d'una persona com a tècnic/a mig de contractació amb caràcter interí i constitució de borsa de treball, a l'Ajuntament de Banyoles.

Bases específiques procediments de selecció dels candidats dels projectes atorgats referents als programes d'experienciació laboral - accions ocupacionals i professionals en el marc del program de Treball als Barris, convocatòria 2023, a l'Ajuntament de Banyoles.

- Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- Servei de Suport digital

- Servei d'atenció en l'àmbit de l'habitatge

- Servei de proximitat i atenció a les persones del barri.

Procés selecció Borsa de Treball de Tècnics/ques d'ocupació i orientació laboral a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selecció Borsa de Treball de Tècnic/a Mig Medi Ambient i Via Pública

Procés selecció provisió definitiva d'una plaça de Peó - Operari serveis múltiples - Oferta Pública d'Ocupació 2023

Bases procés de selecció de dues persones com a formadors de formació complementària i de formació específica de la Casa d'oficis i de 10 persones com alumnes - treballadors de la Casa d'Oficis de Banyoles

Docent Formació Complementària

Docent Formació Especialitat

Alumnes - Treballadors

Procés selecció per a la constitució d'una segona borsa d'agents de la Policia, amb caràcter interí, per a substitucions.

Procés selecció , en torn de promoció interna, de tres places d'administratiu/va d'Administració General

Procés selecció cobertura definitiva plaça Tècnic/a Mig Informàtica - Oferta Pública Ocupació 2023

Procés selecció per a la creació d'una segona borsa de treball de Tècnics/ques de Programes Socials

Procés selecció per a la creació d'una segona borsa de treball de Treballador/es Socials

Procés selecció per a la creació d'una borsa de treball de Psicòlegs/ogues pels Serveis d'Igualtat a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selecció d'una persona com a tècnic/a pel programa d'orientació i intermediació laboral a Banyoles - Pla de l'Estany

Procés selecció plaça Inspector/a Policia Local

Bases Generals i específiques processos selectius provisió en propietat de places que figuren a l'Oferta Pública d'Ocupació 2023 - Taxa de reposició ordinària

- 2 places d'ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (règim funcionari)

- 3 places d'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR DRET - ASSESSOR/A JURÍDIC/A (règim funcionari)

- 2 places de TÈCNIC/A MIG ESPORTS (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A MIG SERVEIS ECONÒMICS (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A MIG CONTRACTACIÓ (règim funcionari)

- 1 plaça de TÈCNIC/A MIG INFORMÀTICA (règim funcionari)

- 1 plaça d'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (règim funcionari)

- 2 places d'EDUCADORS/ES SOCIALS (règim funcionari)

- 1 plaça d'EDUCADOR/A SOCIAL (règim laboral)

- 1 plaça de PEÓ  (règim laboral)

- 1 plaça de CONSERGE (règim laboral)

Procés selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés selectiu creació borsa de treball d'EDUCADORS SOCIALS a l'Ajuntament de Banyoles

Procés selectiu creació borsa de treball de TREBALLADORS SOCIALS  a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selectiu creació borsa de treball de TÈCNICS/QUES PROGRAMES SOCIALS a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés selectiu per a la provisió, per mobilitat funcional, mitjançant comisió de serveis, del lloc de treball de cap de servei d'Urbanisme i Habitatge.

Bases generals i específiques reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Banyoles, corresponents a l'oferta pública 2022 d'estabilització extraordinària de l'ocupació temporal de llarga durada 2022.

- Dues places d'Arquitecte/a (personal funcionari)

- Una plaça de Tècnic Mig Medi Ambient (personal laboral)

- Una plaça de Tècnic Auxiliar de Comunicació (personal laboral)

- Tres places d'Auxiliar Tècnic Ràdio (personal laboral)

- Una plaça d'Oficial 1a (personal laboral)

- Una plaça d'Auxiliar equipaments educatius (personal laboral)

- Una plaça de conserge d'Ajuntament (personal laboral)

Bases generals i específiques que han de regir les proves selectives per a la provisió en propietat de places que figuren a l'Oferta Pública 2022 corresponents a la taxa de reposició ordinària.

- Tres places d'auxiliar d'administració general (personal funcionari, una per torn lliure i dues per torn de reserva a personal amb discapacitat física igual o superior al 33%)

- Una plaça d'Enginyer Superior (personal funcionari)

- Una plaça de Tècnic/a Superior Servei SIAD (personal laboral)

- Una plaça de Tècnic de Desenvolupament Local (personal laboral)

- Una plaça d'Auxiliar d'equipaments educatius (personal laboral)

Procés de selecció per a la conctractació laboral temporal d'una persona com a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) pel projecte "Turisme espotiu per potenciar i diversificar el sector econòmic banyolí".

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius/ves a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Arquitectes Tècnics Municipals, l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic mig (Subgrup A2) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Arquitectes Municipals, l'escala d'administració especial, subescala tècnica, tècnic superior (Subgrup A1) a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció de tres places d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball de Tècnic/a d'Esports 

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Arquitectes

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Arquitecte/a tècnic/a.

Procés selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna.

(2a convocatòria) Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme (règim laboral) inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2020.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte laboral temporal

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'Oficial 1a - Paleta de la Brigada Municipal, mitjançant un contracte de relleu fins a la Jubilació Ordinària del treballador rellevat.

Procés de selecció per a la contractació com a funcionari/a per programes d'una persona com a tècnic/a mig pel desenvolupament del programa Pla de Millora d'Oportunitats Educatives en el marc del Pla Educatiu d'Entorn Banyoles Porqueres a l'Ajuntament de Banyoles

Procés de selecció per a la contractació urgent d'una persona com a tècnic/a mig pel programa UBICAT (convocatòria 2020)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'auxiliar de turisme, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de conserge d'esports, de règim laboral. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, de dues places d'auxiliars administratius, de règim funcionari. (taxa de reposició)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de tècnic/a mig de contractació, de règim funcionari (taxa de reposició)

Procés selecció per la creació d'una 2a Borsa de tècnics/iques d'Ocupació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

 

  BOP Girona