Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal per interinitat d'una persona com a tècnic/a mig de desenvolupament local a l'Ajuntament de Banyoles

Processos de selecció Programa D: Programes d'experienciació laboral

- Acció: Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- Acció: Servei d'atenció en l'àmbit de l'habitatge

- Acció: Servei de mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes

- Acció: Servei de Proximitat i atenció a les persones del barri

Procés selecció per la creació d'una 2a Borsa de tècnics/iques d'Ocupació.

Procés selecció personal per portar a terme les accions del Programa Treball als barris, Convocatòria 2020

-  Formador de formació específica i Alumnes - Treballadors Casa d'Oficis

- Formador de formació complementària Casa Oficis

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques d'una persona com a auxiliar administrativa del Programa Garantia Juvenil a Ctalunya, Resolució TSF/115/2018 de 12 de juliol

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques d'ocupació a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció, en torn de promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a Oficina Turisme.

Procés de selecció, en torn de promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a de Grau Mitjà de Serveis Econòmics

Procés de selecció per cobrir, amb caràter interí per vacant, una plaça d'Arquitecte.

Procés de selecció d'una persona com a enginyer/a superior, amb nomenament de funcionari interí per l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Banyoles

Procés de seleció per a la provisió, en propietat, de dues places d'administratiu/iva d'administració general, de règim funcionari, incloses a l'oferta pública d'ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a cobrir amb nomenament de funcionari interí per vacant, una plaça d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació d'un tècnic/a pel programa de regularització i seguiment de la contractació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna, vacants a la Plantilla de Personal.

Procediment de selecció PROGRAMA D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL - Treball als Barris- Convocatòria 2019:

- 2 peons. Acció: Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- 1 Auxiliar administrativa. Acció: Servei d'atenció en l'àmbit d'habitatge

- 1 Tècnic/a mediador/a i 1 Agent aux. Mediació. Acció: Servei de mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes

- 1 Tècnic auxiliar. Acció: Servei de proximitat i atenció a les persones del barri.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Conservador/a Museu (Taxa de Reposició)

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic/a Especialista de Cultura (Festes) (Estabilització)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar en Joventut  (Estabilitizació)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Enginyer/a Tècnic/a (Estabilització)

Procediment de selecció Alumnes Casa d'Oficis, Programa Treball als barris-convocatòria 2019

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques de Desenvolupament Local per als plans de treball de "Turisme Esportiu per potenciar i diversifiar el sector econòmic Banyolí" i "Desenvolupament Turístic integral de Banyoles i el Pla de l'Estany".

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques de Desenvolupament Local (general)

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis equipaments - conserge, mitjançant un contracte de relleu del 50% de jornada fins a la jubilació ordinària del treballador rellevat, a l'Ajuntament de Banyoles.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

Procés de selecció per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2019.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

 

  BOP Girona