Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Convocatòries de personal

AVÍS IMPORTANT!!!!!

REACTIVACIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS EL DIA 1 DE JUNY DE 2020.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga  l'estat d'alarma declarat per Reial Decret 463/2020, estableix que amb efectes del dia 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que s'haguessin suspès es reactiven.

Procés de selecció per cobrir, amb caràter interí per vacant, una plaça d'Arquitecte.

Procés de selecció d'una persona com a enginyer/a superior, amb nomenament de funcionari interí per l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Banyoles

Procés de seleció per a la provisió, en propietat, de dues places d'administratiu/iva d'administració general, de règim funcionari, incloses a l'oferta pública d'ocupació 2019, en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places d'Agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de l'any 2020.

Procés de selecció per a cobrir amb nomenament de funcionari interí per vacant, una plaça d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació d'un tècnic/a pel programa de regularització i seguiment de la contractació.

Procés de selecció per a cobrir en propietat dues places de caporal de la Policia Local, en torn de promoció interna, vacants a la Plantilla de Personal.

Procediment de selecció PROGRAMA D'EXPERIENCIACIÓ LABORAL - Treball als Barris- Convocatòria 2019:

- 2 peons. Acció: Brigada de suport als serveis públics i altres serveis del barri de la Farga

- 1 Auxiliar administrativa. Acció: Servei d'atenció en l'àmbit d'habitatge

- 1 Tècnic/a mediador/a i 1 Agent aux. Mediació. Acció: Servei de mediació i suport a les comunitats de veïns i veïnes

- 1 Tècnic auxiliar. Acció: Servei de proximitat i atenció a les persones del barri.

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Conservador/a Museu (Taxa de Reposició)

Procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball d'Auxiliars Administratius

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic/a Especialista de Cultura (Festes) (Estabilització)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar en Joventut  (Estabilitizació)

Procés de selecció per a la provisió, en propietat, d'una plaça d'Enginyer/a Tècnic/a (Estabilització)

Procediment de selecció Alumnes Casa d'Oficis, Programa Treball als barris-convocatòria 2019

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques de Desenvolupament Local per als plans de treball de "Turisme Esportiu per potenciar i diversifiar el sector econòmic Banyolí" i "Desenvolupament Turístic integral de Banyoles i el Pla de l'Estany".

Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/iques de Desenvolupament Local (general)

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis equipaments - conserge, mitjançant un contracte de relleu del 50% de jornada fins a la jubilació ordinària del treballador rellevat, a l'Ajuntament de Banyoles.

Aprovació de les BASES GENERALS dels processos selectius per a la provisió de les places que figuren en l'Oferta pública de la Corporació de l'exercici 2019 corresponents als processos de reposició (taxa de reposició) i als processos d'estabilització temporal de l'ocupació (Estabilització).

Procés de selecció per a la provisió en propietat de tres places d'agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Banyoles, incloses a l'oferta pública de la Corporació de l'any 2019.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

 

  BOP Girona