Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Categories de tràmits

Convocatòries de personal

Procés de selecció per a la contractació d'una persona com a Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) de dinamització de l'activitat econòmica i empresarial dels polígons d'activitat econòmica (PAE) de Banyoles i el Pla de l'estany.

Procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 4 persones dins del Programa de Garantia Juvenil, d'acord i depenent de l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i la resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol.

Procés de selecció, per promoció interna, d'una plaça de Tècnic/a de Serveis Econòmics i d'una plaça d'administratiu/va d'administració general a l'Ajuntament.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de Policia, amb caràcter interí, per a substitucions, a la Policia Local de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a tècnic/a mig ORIENTADOR laboral del Programa MARMI 2017 - 2019.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a tècnic/a mig PROSPECTOR laboral del Programa MARMI 2017 - 2019.

Procés de selecció d'una persona com agent cívic, per la temporada d'estiu, en règim de funcionari interí, a l'Ajuntament de Banyoles, i constitució d'una borsa de treball.

Procés de selecció d'un tècnic mitjà per al programa del Pla d'acció de la contractació pública 2018 - 2020.

Procés de selecció per a la provisió en propietat de dues places d'agent de la Policia Local de Banyoles, incloses a l'Oferta Pública de la Corporació de l'exercici 2018.

Procés de selecció, per concurs oposició, per cobrir amb nomenament de funcionari interí per vacant, una plaça d'arquitecte tècnic de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la contractació de dues persones com a agents cívics, per la temporada d'estiu, en règim de funcionaris interins, a l'Ajuntament de Banyoles, i constitució d'una borsa de treball.

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal urgent d'una persona que realitzi les tasques de conserge - encarregat de manteniment en equipaments educatius, culturals i esportius de l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció PLANS D'OCUPACIÓ - Treball als Barris.

Procés de selecció per a la constitució d'una quarta borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d'auxiliar administrativa que es puguin produir a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d'auxiliars d'administració general.

Procés de selecció per la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d'auxiliars d'administració general a l'Ajuntament de Banyoles.

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'agents de policia interins.

 

  BOP Girona