Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació de la seu electronica

Certificats digitals i signatures electròniques admeses

CERTIFICATS DE LA SEU ELECTRÒNICA

L'article 17 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics determina que: "Les seus electròniques han d'utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent". Per donar compliment a aquest article, la seu electrònica de l'Ajuntament de Banyoles disposa dels següents dispositius de certificació:

  • Certificat de seu electrònica. Certificat de nivell mig emès per l'Agència Catalana de Certificació per a l'adreça seu.banyoles.cat.
  • Segell de temps. El segellat de temps dels documents i tràmits per l'Agència Catalana de Certificació (segellat de temps de PSIS INTEGRACIÓ).

SIGNATURES ELECTRÒNIQUES ADMESES PER LA SEU ELECTRÒNICA

Una part dels tràmits de la seu electrònica no requereixen que els usuaris disposin de signatura electrònica reconeguda.
Per als tràmits que sí requereixen que els usuaris disposin i facin ús de signatura electrònica reconeguda s'acceptarà qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.
Ajuntament de Banyoles

Ajuntament de Banyoles

Servei d'informació
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles

Tel. 972 57 00 50
Fax. 972 57 49 17
oac@banyoles.cat

 

  BOP Girona