Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació de la seu electronica

Categories de tràmits

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Banyoles que seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d'aplicació.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició establerts pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l'Alcaldia (c/ Major número 56), com a responsable del tractament.

Més informació:

Ajuntament de Banyoles

Ajuntament de Banyoles

Servei d'informació
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles

Tel. 972 57 00 50
Fax. 972 57 49 17
informacio@banyoles.cat

 

  BOP Girona