Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Informació pública

Altres expedients en tràmit

Us cultural a Can Boada - Cami de Can Boada


AMPLIACIÓ D'UN ESCORXADOR DE BOVÍ I OVÍ-CABRUM AMB SALA D'ESPECEJAMENT I MAGATZEM FRIGORÍFIC ANNEX

 

 

 

 


PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER LA INSTAL·LACIÓ DE FIBRA OPTICA SOL·LICITADA PER TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.


ACTIVITAT RECREATIVA - SALO DE BANQUETS LA PERLA

 

 


Primera addenda al segon conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els Ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, La Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava


PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA - Unitat de paisatge de l'Estany de Banyoles

 


PROCEDIMENT ADMINISTATIU D'OCUPACIÓ DIRECTA PER A L'OBTENCIÓ DE TERRENYS DESTINATS A SISTEMA VIARI AL SECTOR SUD 05 CANALETA 

 


AVANTPROJECTE PER LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL EXISTENT A LA RONDA MONESTIR, 134

 


PROJECTE PER LA IMPLANTACIÓ DE PISTES DE PÀDEL I APARCAMENT A LA CARRETERA DE FIGUERES, POLIGON 2, PARCEL·LA 177

 


PROCEDIMENT ADMINISTATIU D'OCUPACIÓ DIRECTA PER A L'OBTENCIÓ DE TERRENYS DESTINATS A SISTEMES URBANÍSTICS - EQUIPAMENTS

 


Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació a constituir del sector SUD 06 Industrial Est


USOS I OBRES PROVISIONALS PER APLEC D'ÀRIDS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ A LES PARCEL·LES 106, 107 I 123 DEL POLÍGON 4 

 

 


SORTEIG PÚBLIC PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A L'ÚS PRIVATIU DE 10 HORTS EMPLAÇATS A LA ZONA DE CAN PUIG

 


PROJECTE PER USOS PROVISIONALS PER A LA INSTAL·LACIO DE TRES CARTELLERES PUBLICITÀRIES AL CARRER DE MATA, 56


PROJECTE PER LA LEGALITZACIÓ D'UNA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS NO PERILLOSOS AMB UNA CAPACITAT ANUAL DE 90.000 T/ANY, PROPIETAT DE TRACTAMENT I SERVEIS AMBIENTALS VILA, S.L. 


PROJECTE DE LEGALITZACIO, EN REGIM DE LLICENCIA AMBIENTAL, D'UNA NAU DESTINADA A TALLER DE CALDERERIA


MODIFICACIO DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL D'UNA INDUSTRIA D'ELABORACIO DE GELATINES I HIDROLITZATS DE COL·LAGEN, PROPIETAT DE "JUNCA GELATINES, S.L."

 


RELACIO PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL SORTEIG PUBLIC PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A L'ÚS PRIVATIU DE 10 HORTS EMPLAÇATS A LA ZONA DE CAN PUIG


LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC AMB CASETES DE VENDA DE PIROTÈCNIA PER A LA REVETLLA DE SANT JOAN. 2019

BASES REGULADORES


REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR UA6a

PROJECTE


Pla Director de la Bicicleta

Projecte


Pla d'Accessibilitat en la vía pública de Banyoles

Projecte


Modificació de l'article 98 del Text Refós de les Ordenances d'Edificació del Municipi de Banyoles

Anunci


PLA DE VERIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS SOTMESES A COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE

pla de verificació

 

MODIFICACIO PUNTUAL DEL TR DEL PGOU A L'ÀMBIT DEL PEII, LA UA5c I ELS TERRENYS D'ÚS INDUSTRIAL ADJACENTS ENTRE ELS CARRERS BLANQUERS, GIRONA, BARCELONA I RONDA MONESTIR

MEMORIA I PLANOLS

ANNEXES

INFORME AMBIENTAL

ESTUDI D'EVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

ESTUDI D'EVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA - DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

PLANOL DE SUSPENSIO DE LLICÈNCIES

EDICTE BOP

 

 

 

 

  BOP Girona