Consorci Esportiu
Search
Seu Electrònica - Normatives

Ordenances i reglaments municipals

Seu Electrònica

Ordenança d'Administració Electrònica
Ordenança d'Administració Electrònica
Aprovació definitiva: 27/5/2013
Publicació al BOP núm. 142 Data: 24/7/2013
Entra en vigor a partir del 5/8/2013

Administració, Oficina Atenció al Ciutadà i recursos Humans

Reglament Orgànic Municipal
Aprovació definitiva: 1/7/2013
Publicació al BOP núm. 137 Data: 17/7/2013
Entra en vigor a partir del 16/9/2013
Ordenança General de Subvencions
Aprovació definitiva: 30/5/2016
Publicació al BOP núm. 144 Data: 29/7/2016
Entra en vigor a partir del 8/8/2016
reglament d'ús de la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Banyoles
Aprovació definitiva: 25/4/2005
Publicació al BOP núm. 86 Data: 5/5/2005
Entra en vigor a partir del 5/6/2005
Reglament del Defensor del ciutadà de Banyoles
Aprovació definitiva: 3/11/2015
Publicació al BOP núm. 8 Data: 14/1/2016
Entra en vigor a partir del 21/1/2016
Ordenança de Serveis Funeraris
Aprovació definitiva: 30/5/2016
Publicació al BOP núm. 110 Data: 9/6/2016
Entra en vigor a partir del 20/6/2016

Comunicació i Hisenda

Ordenances Fiscals 2020
Aprovació definitiva: 23/12/2019
Publicació al BOP núm. 248 Data: 31/12/2019
Entra en vigor a partir del 1/1/2020
Ordenances Fiscals 2021
Aprovació definitiva: 21/12/2020
Publicació al BOP núm. 248 Data: 28/12/2020
Entra en vigor a partir del 1/1/2021
Ordenances Fiscals 2022
Aprovació definitiva: 20/12/2021
Publicació al BOP núm. 246 Data: 27/12/2021
Entra en vigor a partir del 1/1/2022
Ordenances Fiscals 2023
Aprovació definitiva: 28/10/2022
Publicació al BOP núm. 245 Data: 27/12/2022
Entra en vigor a partir del 1/1/2023
Ordenances Fiscals 2024
Aprovació definitiva: 30/10/2023
Publicació al BOP núm. 246 Data: 28/12/2023
Entra en vigor a partir del 1/1/2024

Medi Ambient, Habitatge i Programa de Barris

Ordenança reguladora de l'eficiència energètica
Aprovació definitiva: 28/2/2011
Publicació al BOP núm. 109 Data: 7/6/2011
Entra en vigor a partir del 7/6/2011
Ordenança Reguladora dels Sorolls i les Vibracions
Aprovació definitiva: 29/9/2014
Publicació al BOP núm. 199 Data: 17/10/2014
Entra en vigor a partir del 11/11/2014
Ordenança d'olors de l'Ajuntament de Banyoles
Aprovació definitiva: 10/7/2008
Publicació al BOP núm. 120 Data: 20/5/2008
Entra en vigor a partir del 10/7/2008
Ordenança Municipal de tinença d'animals domèstics
Aprovació definitiva: 22/7/2002
Publicació al DOGC núm. 3702 Data: 20/8/2002
Entra en vigor a partir del 20/8/2002

Orgànic i de participació

Reglament Regulador de la participació dels Grups Municipals en els mitjans de comunicació municipals
Aprovació definitiva: 30/3/2009
Publicació al BOP núm. 71 Data: 15/4/2009
Entra en vigor a partir del 9/6/2009

Planejament, Urbanisme i Activitats

Ordenances Relatives a l'Edificació del Municipi de Banyoles
Text Refòs
Aprovació definitiva: 1/1/2007
Publicació al BOP núm. 162 Data: 17/8/2007
Entra en vigor a partir del 17/11/2007
Ordenança Reguladora de la carta de colors del nucli antic de Banyoles
Aprovació definitiva: 15/9/2009
Publicació al BOP núm. 214 Data: 9/11/2009
Entra en vigor a partir del 27/11/2009
Reglament d'Activitats de l'Estany de Banyoles
Aprovació definitiva: 27/7/2010
Publicació al BOP núm. 206 Data: 26/10/2010
Entra en vigor a partir del 4/11/2010
Reglament del Servei Municipal de Clavegueram
Reglament del Servei Municipal de Clavegueram
Aprovació definitiva: 28/4/2014
Publicació al BOP núm. 132 Data: 11/7/2014
Entra en vigor a partir del 29/7/2014

Serveis de protocol

Reglament d'honors i distincions
Reglament d'honors i distincions
Aprovació definitiva: 26/4/1976
Publicació al TAULER EDICTES núm. Data: 24/11/1976
Entra en vigor a partir del 16/11/1976

Serveis d'ensenyament i culturals

Reglament de Règim Intern de la La Balca - Centre Educatiu municipal de Banyoles
Aprovació definitiva: 17/10/2011
Publicació al BOP núm. 3 Data: 4/1/2012
Entra en vigor a partir del 20/1/2012
Reglament d'ús i gestió de l'Espai Jove de Banyoles
Aprovació definitiva: 22/2/2010
Publicació al BOP núm. 95 Data: 19/5/2010
Entra en vigor a partir del 15/6/2010
Reglament d'ús i gestió dels equipaments municipals d'arts escèniques
Aprovació definitiva: 29/3/2021
Publicació al BOP núm. 120 Data: 23/6/2021
Entra en vigor a partir del 16/7/2021
Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Aprovació definitiva: 26/1/2009
Publicació al BOP núm. 34 Data: 19/2/2009
Entra en vigor a partir del 27/3/2009
Reglament d'ús i Gestió del Centre Cívic de Banyoles
Aprovació definitiva: 26/5/2008
Publicació al BOP núm. 152 Data: 7/8/2008
Entra en vigor a partir del 23/8/2008
Reglament del Consell Escolar Municipal de Banyoles
Aprovació definitiva: 27/6/2005
Publicació al BOP núm. 171 Data: 7/9/2005
Entra en vigor a partir del 7/9/2005
Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Banyoles
Aprovació definitiva: 27/5/2005
Publicació al BOP núm. 171 Data: 7/9/2005
Entra en vigor a partir del 7/9/2005
Reglament de Règim Intern de la Xarxa de Casals de Barri de Banyoles
Aprovació definitiva: 26/6/2006
Publicació al BOP núm. 220 Data: 17/11/2006
Entra en vigor a partir del 17/11/2006
Reglament d'ús de les instal·lacions dels Centres d'Educació Infantil i Primària Públics
Aprovació definitiva: 29/3/2004
Publicació al BOP núm. 108 Data: 4/6/2004
Entra en vigor a partir del 14/6/2004
Reglament Intern del Personal de Consergeria i Manteniment dels Centres Educatius Públics de Banyoles
Aprovació definitiva: 29/11/2021
Publicació al BOP núm. 34 Data: 18/2/2022
Entra en vigor a partir del 4/3/2022
Reglament intern de l'arxiu municipal de Banyoles (AMBA)
Aprovació definitiva: 21/5/2014
Publicació al BOP núm. 155 Data: 14/8/2014
Entra en vigor a partir del 15/8/2014
Reglament de règim intern de la Biblioteca comarcal del Pla de l'Estany
Aprovació definitiva: 25/11/2013
Publicació al BOP núm. 163 Data: 27/8/2014
Entra en vigor a partir del 28/8/2014
Reglament de règim intern del servei públic municipal de l'Aula de Teatre
Aprovació definitiva: 10/7/2017
Publicació al BOP núm. 133 Data: 10/7/2017
Entra en vigor a partir del 30/7/2018

Serveis Socials, Acció Comunitària, Polítiques d’Igualtat i Salut

Reglament per a la prestació dels Serveis socials municipals de l'Ajuntament de Banyoles
Aprovació definitiva: 28/12/2022
Publicació al BOP núm. 6 Data: 10/1/2023
Entra en vigor a partir del 21/3/2023
Reglament del Servei d'intervenció socioeducativa
Aprovació definitiva: 28/12/2022
Publicació al BOP núm. 6 Data: 10/1/2023
Entra en vigor a partir del 21/3/2023
Reglament de funcionament i usos de la xarxa de casals de barri de la ciutat de Banyoles
Aprovació definitiva: 28/12/2022
Publicació al BOP núm. 6 Data: 10/1/2023
Entra en vigor a partir del 21/3/2023
Reglament regulador dels serveis d'atenció a l'entorn domiciliari (SAED)
Aprovació definitiva: 28/12/2022
Publicació al BOP núm. 6 Data: 10/1/2023
Entra en vigor a partir del 21/3/2023
Reglament regulador dels ajuts d'urgència social
Aprovació definitiva: 28/12/2022
Publicació al BOP núm. 6 Data: 10/1/2023
Entra en vigor a partir del 21/3/2023
Reglament del Consell d'acció social i qualitat de vida de Banyoles
Aprovació definitiva: 28/12/2022
Publicació al BOP núm. 6 Data: 10/1/2023
Entra en vigor a partir del 21/3/2023

Via pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis públics i Participació

Ordenança Municipal de Circulació
Aprovació definitiva: 26/4/2021
Publicació al BOP núm. 170 Data: 3/9/2021
Entra en vigor a partir del 23/9/2021
Ordenança Reguladors de Convivència Ciutadana i Via Pública
Aprovació definitiva: 28/2/2011
Publicació al BOP núm. 51 Data: 15/3/2011
Entra en vigor a partir del 17/5/2011
Ordenança Reguladora del Servei de Taxi del municipi de Banyoles
Aprovació definitiva: 27/4/2009
Publicació al BOP núm. 57 Data: 24/3/2015
Entra en vigor a partir del 3/4/2015
Reglament de Participació Ciutadana
Aprovació definitiva: 28/4/2003
Publicació al BOP núm. 126 Data: 3/7/2003
Entra en vigor a partir del 12/7/2003
Reglament del Cementiri Municipal
Aprovació definitiva: 27/3/2017
Publicació al BOP núm. 108 Data: 7/6/2017
Entra en vigor a partir del 19/6/2017
Reglament del mercat setmanal de venda no sedentària de Banyoles
Aprovació definitiva: 27/1/2020
Publicació al BOP núm. 62 Data: 30/3/2020
Entra en vigor a partir del 31/3/2020
Reglament del Servei d'aigua potable
Reglament del Servei d'aigua potable
Aprovació definitiva: 24/2/2014
Publicació al BOP núm. 46 Data: 7/3/2014
Entra en vigor a partir del 21/3/2014
Reglament de funcionament intern del Consell de Barris
Reglament de funcionament intern del Consell de Barris
Aprovació definitiva: 4/9/2020
Publicació al BOP núm. 185 Data: 24/9/2020
Entra en vigor a partir del 20/11/2020
Ordenança reguladora de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua
Aprovació definitiva: 30/10/2023
Publicació al BOP núm. 247 Data: 29/12/2023
Entra en vigor a partir del 23/1/2024
Decret Accés Barri Vell
Decret criteris autorització accés per Porta del Forn
Publicació al TAULER EDICTES núm. Data: //
Entra en vigor a partir del 1/2/2017

 

  BOP Girona